جایی برای ارتقاء و هم‌اندیشی مدیران جوان کشور

جلسه های هم‌اندیشی، ارتباط با دانشگاه و بازدیدهای علمی

معرفی انجمن مدیران جوان

انجمن مدیران جوان انجمنی بسیار پویا و فعال است که شامل مدیران جوان شرکتهای معتبر می‌شود. این اعضا با هم در این انجمن به منظور تبادل دانش و تجربیات خود به صورت همفکری پیشرفت می‌کنند و چالش‌هایی که در حوزه شغلی خود با آنها روبه رو می‌شوند را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند.
یکی از ویژگی‌های بارز این، انجمن آموزش و یادگیری فعال است اعضا در این انجمن با برگزاری دوره های آموزشی یا کارگاه‌های عملی به بالابردن سطح دانش و مهارت‌هایشان می‌پردازند این دورهها معمولاً در دانشگاهها، کارخانه ها و دفاتر شرکت‌های عضو برگزار می‌شوند و اعضا به منظور افزایش ارتباط با دانشگاهیان و بهره برداری از تحقیقات و فناوری‌های جدید نیز مشارکت می‌کنند، همچنین بازدید از کارخانه ها و شرکت‌های عضو انجمن نیز برگزار می‌شود تا اعضا بتوانند به صورت عملی و در محیط کار فرصتی را برای یادگیری و به اشتراک گذاری تجربیات داشته باشند.

این انجمن با ایجاد یک پایگاه قدرتمند برای تعامل و همکاری بین مدیران جوان به گسترش شبکه ی حرفه ای آنها کمک می‌کند. اعضا در این انجمن می‌توانند با همکاری هم افزایی و مشاوره با یکدیگر راهکارها و استراتژی‌های خلاقانه تری برای حل مسائل و چالشهای کسب و کار خود پیدا کنند.
انجمن مدیران جوان فضایی مناسب برای تبادل دانش و تجارب یادگیری آموزنده و ایجاد شبکه های حرفه ای است. با ارتباط با همتایان خود و بهره گیری از منابع و پشتیبانی ارائه شده توسط این، انجمن مدیران جوان می‌توانند در راستای رشد و پیشرفت شغلی و کسب و کار خود قدم بردارند.

کتابخانه مدیران جوان

معرفی آخرین کتاب و مقاله ها

هنر مذاکره به پیشنهاد محمدمهدی روحی طواف

عادت های اتمی به پیشنهاد جواد نیازی

تختخوابت را مرتب کن به پیشنهاد ابوذر ایلخانی

ذهن متمرکز به پیشنهاد مسعود رحیمی

پادکست های مدیران جوان

همکاران مدیران جوان